top of page
SHC%20Chief%20Matt_edited.jpg

LINE OFFICERS - 2024

CHIEF

Matt Oehlbeck

1ST ASSISTANT CHIEF

Jared Oehlbeck

2ND ASSISTANT CHIEF

3RD ASSISTANT CHIEF

Brett Cook                                   Ray Spacht

EMS 

Captain - Bob Crane
1st Asst. - Jamie Spacht
2nd Asst. - Kyle Rhebergen

FIRE POLICE 

Captain - Jim Croscut
1st Asst. - Maury Alday
2nd Asst. - Tom Sweatman

bottom of page